Gallery - 2000s

30th Nov 2012
2009-polart-adelaide-008

2009/2010 – Polart Adelaide

29th Nov 2012
2006-multicultural-day-008

2006 – Multicultural Day

23rd Nov 2012
2003-dozynki-008

2003 – Dozynki

21st Nov 2012
autralia-day-007

2007 – Australia Day

01st Nov 2012
2006-hobart-group-photo

2006/2007 – Polart Tasmania